NETEJA DE RIERES, RIUS I LLERES

NETEJA DE RIERES, RIUS I LLERES
Desbrossaments dels rius amb eliminació de les restes i tala d’arbres inclinats i que obstrueixen el pas de l’aigua. Tala selectiva de les espècies
al·lòctones, caiguts o morts, retirada de la vegetació i neteja de la brossa.