TREBALLS FORESTALS ENCAMP

TREBALLS FORESTALS ENCAMP La parròquia d’Encamp ocupa, aproximadament 8.600 hectàrees i el 17,5%, és a dir, 1.509 hectàrees, són cobertes de boscos.

TREBALLS FORESTALS
La parròquia d’Encamp ocupa, aproximadament 8.600 hectàrees i el 17,5%, és a dir, 1.509 hectàrees, són cobertes de boscos.
La densitat mitjana d’aquests boscos és d’uns 1.058 peus per hectàrea, amb una alçada dominants dels mateixos de 13 metres.

El Comú d’Encamp, l’any 1999, va iniciar els tractaments forestals a la zona del bosc d’Engolasters.

El bosc té una funció de protecció física enfront dels riscos naturals molt important (esllavissades, allaus, aiguats…)

Altres funcions del bosc són la protecció, conservació i millora dels sistemes naturals, així com l’interès social i l’acolliment de públic. Sobre la base de tot això s’han elaborat els Plans tècnics de gestió i millora forestal.

El PTGMF d’Encamp el va realitzar l’empresa Silvagrina Enginyers consultors, i és qui s’encarrega de la definició dels treballs associats al mateix.

Principals tractaments:

Desbrossada selectiva i poda de formació de l’estrat arbustiu
Aclarida de perxada
Aclarida de fustal
Tala
Extracció i eliminació

La silvicultura (del llatí silva, selva, bosc, i cultura, cultiu) és la disciplina que tracta sobre la gestió dels boscos o muntanyes forestals i també, per extensió, la ciència que tracta d'aquest cultiu; és a dir, de les tècniques que s'apliquen a les masses forestals per obtenir-ne una producció contínua i sostenible de béns i serveis demandats per la societat. A