Tot Boscos especialistes a oferir la millor llenya de tot el Principat d’Andorra

Tot Boscos som especialistes a oferir la millor llenya de tot el Principat d'Andorra Per obtenir la mateixa energia calorífica que produïm amb la llenya, gastarem el doble en gas-oil, fins a 3 vegades més amb gas i 5 vegades més si es fa amb electricitat

Com tot andorra sap a Tot Boscos som especialistes a oferir la millor llenya de tot el Principat d’Andorra.

Tot Boscos som especialistes a oferir la millor llenya de tot el Principat d'Andorra Per obtenir la mateixa energia calorífica que produïm amb la llenya, gastarem el doble en gas-oil, fins a 3 vegades més amb gas i 5 vegades més si es fa amb electricitat

La llenya és estalvi.

Escalfar-se amb llenya ens fa estalviar diners  perquè per produir la mateixa escalfor, els combustibles vegetals tenen un cost molt menor que els combustibles fòssils. L’estalvi a l’hora de cremar llenya, en comparació a altres combustibles, és considerable i permet en molts casos una ràpida recuperació del capital invertit en la instal·lació de la calefacció

Per obtenir la mateixa energia calorífica que produïm amb la llenya, gastarem el doble en gas-oil, fins a 3 vegades més amb gas i 5 vegades més si es fa amb electricitat. Podem observar com la llenya és de bon tros l’energia més barata de totes

Tot Boscos som especialistes a oferir la millor llenya de tot el Principat d'Andorra Per obtenir la mateixa energia calorífica que produïm amb la llenya, gastarem el doble en gas-oil, fins a 3 vegades més amb gas i 5 vegades més si es fa amb electricitat