Amb l’objectiu de garantir la seguretat, reduir el risc d’incendi i millorar l’estructura del bosc, s’han fet els treballs de tala d’arbres en risc de caiguda, feina que hem fet a Tot Boscos.

Amb l'objectiu de garantir la seguretat, reduir el risc d'incendi i millorar l'estructura del bosc, s'han planificat els treballs de tala d’arbres en risc de caiguda, feina que hem fet a Tot Boscos.

Amb l’objectiu de garantir la seguretat, reduir el risc d’incendi i millorar l’estructura del bosc, s’han planificat els treballs de tala d’arbres en risc de caiguda, feina que hem fet a Tot Boscos.

Amb l'objectiu de garantir la seguretat, reduir el risc d'incendi i millorar l'estructura del bosc, s'han planificat els treballs de tala d’arbres en risc de caiguda, feina que hem fet a Tot Boscos. Amb l'objectiu de garantir la seguretat, reduir el risc d'incendi i millorar l'estructura del bosc, s'han planificat els treballs de tala d’arbres en risc de caiguda, feina que hem fet a Tot Boscos. Amb l'objectiu de garantir la seguretat, reduir el risc d'incendi i millorar l'estructura del bosc, s'han planificat els treballs de tala d’arbres en risc de caiguda, feina que hem fet a Tot Boscos. Amb l'objectiu de garantir la seguretat, reduir el risc d'incendi i millorar l'estructura del bosc, s'han planificat els treballs de tala d’arbres en risc de caiguda, feina que hem fet a Tot Boscos.