La gestió forestal al Principat d’Andorra té com a objectiu millorar l’estat dels boscos, protegir-los dels incendis i dels riscos naturals

La gestió forestal al Principat d'Andorra té com a objectiu millorar l’estat dels boscos, protegir-los dels incendis i dels riscos naturals

La gestió forestal al Principat d’Andorra té com a objectiu millorar l’estat dels boscos, protegir-los dels incendis i dels riscos naturals i garantir la conservació dels sistemes naturals i la seva biodiversitat. També s’aplica un pla de prevenció d’incendis forestal. Es controlen també els coberts hortícoles, segons el que especifica la normativa vigent. A Tot Boscos en som especialistes en temes de Gestió Forestal sota les instruccions i els plans dels Comuns sota la direcció del Enginyers qualificats.