Tala d’arbre per un privat a Sant Julià Lòria arbre en risc de caiguda

Tala d’arbre per un privat a Sant Julià Lòria arbre en risc de caiguda. A TOT BOSCOS som els especialistes a Andorra en solucionar problemes d’aquesta classe.