EVOLUCIÓ DELS BOSCOS D’ANDORRA

EVOLUCIÓ DELS BOSCOS D’ANDORRA La presència i la diversitat de boscos aporta molts beneficis ecològics, econòmics i socials al país.

CONSERVACIÓ I TERRITORI
EVOLUCIÓ DELS BOSCOS D’ANDORRA

La presència i la diversitat de boscos aporta molts beneficis ecològics, econòmics i socials al país.

Són un valor paisatgístic, són necessaris per mantenir la biodiversitat, tenen un paper fonamental per evitar els processos erosius en zones de muntanya, disminueixen la contaminació, contribueixen a mitigar les causes del canvi climàtic, són un recurs econòmic, serveixen d’esbarjo…

El bosc és la superfície més estesa a Andorra, on representa aproximadament el 39%. Però no sempre ha estat així… Què ha passat els últims anys? Doncs que l’abandonament de conreus i pastures ha donat pas a un augment de la massa boscosa. Durant el període del 1948 al 1972, l’increment de bosc va ser relativament baix, un 2,5%, però entre el 1972 i el 1995 va arribar a ser del 12,7%. Durant el període del 1995 al 2012 la proporció de la massa boscosa al país s’ha mantingut estable, perquè mentre el bosc de caducifolis ha augmentat, els boscos de coníferes i els boscos de ribera han disminuït lleugerament.

De tota manera, sovint l’augment de la superfície boscosa no va associada a un augment de la qualitat dels boscos, i per tant, es requereix sempre una gestió forestal activa i sostenible que es on Tot Boscos entra en joc.